Back to job search

Teamleader Quality

 • Location:

  Turnhout, Belgium

 • Contact:

  Sebastien Barxhon

 • Job type:

  Contract

 • Contact phone:

  015 44 58 82

 • Industry:

  (Petro)Chemistry

 • Contact email:

  sebastien_barxhon@oxfordcorp.com

Leidinggevende kwaliteitsfunctie


Functieomschrijving

Kwaliteitsbewaking van de producten en productieprocessen inclusief de certificering van producten en het productieproces zodat de product- en proceskwaliteit van de verantwoordelijke vestiging van KICE voldoet aan (inter)nationale certificeringen en gestelde kwaliteitseisen/-normen. 

Verantwoordelijkheden

•    Uitvoeren van kwaliteitsjaarplan.
•    Overleggen met Productiemanagement over de kwaliteitsborging en productkwaliteit
•    Bewaken dat gewerkt wordt volgens kwaliteits-, milieu- en veiligheidscertificaten binnen de kwaliteitsafdeling en dat er gewerkt wordt volgens kwaliteitscertificaten binnen de verantwoordelijke vestiging 
•    Instrueren van Productie over afhandeling c.q. verwerking van producten die buiten specificaties/normen zijn
•    Aanspreekpunt ten aanzien van vraagstukken van kwaliteit voor andere afdelingen (Operations)
•    In beeld brengen van de eisen die worden gesteld vanuit certificering aan het bewaken en borgen van de kwaliteit van het gehele bedrijfsproces, producten en het productieproces
•    Uitvoeren van interne audits op zowel eigen vestiging als andere vestigingen binnen KICE en begeleiden van auditors
•    Voorbereiden en begeleiden van externe audits ten aanzien van productcertificering en procescertificering
•    Overleggen met collega’s op andere vestigingen over productkwaliteit
•    Beoordelen gegevens aangaande (product)kwaliteit en het genereren van relevante rapportages (periodiek en ad hoc) voor de eigen vestiging
•    Vervaardigen van periodieke voortgangsoverzichten
•    Bewaken van de voortgang kwaliteitscontroles
•    Aansturen van processen en medewerkers QC
•    Zorgdragen voor de beschikbaarheid van procedures, werkinstructies, etc.
•    Evalueren van de werkprocessen en procedures, beoordeling van rapportages, analyseren van kengetallen
•    Implementeren en borgen optimalisatie van methodes voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles
•    Voorstellen en implementeren van verbeteringen van de inrichting van de kwaliteitscontroles en verbetering van de bestaande systemen en procedures
•    Het begeleiden en mede uitvoeren van testen bij externe testinstituten teneinde productkwaliteitseisen te valideren
•    Vaststellen en het laten uitvoeren van specifieke kwaliteitscontroles bijvoorbeeld bij klachten, retourgoederen, maar ook in het kader van productontwikkeling/-innovatie
•    Communicatie  met klanten in geval van klachten en het ter plaatse beoordelen van de kwaliteit van klachtmateriaal indien gewenst
•    Interpreteren van kwaliteitsafwijkingen en op basis van bevindingen adviseren over bijstelling van het productieproces (instellingen, doseringen, droogtijden e.d.)
•    Toelichten rapportages aangaande bijzonderheden, ontwikkelingen en geven van inzicht in de oorzaak van afwijkingen
•    Overleggen met R&D over kwaliteitsissues nieuwe producten
•    Opstellen van nieuwe kwaliteitsvoorschriften en specificaties op basis van de wensen ten aanzien van nieuwe producten
•    Afstemmen dagelijkse activiteiten van kwaliteit, zowel binnen het team als ook in overleg met andere afdelingen (Operations, R&D etc.)
•    Het opleiden van medewerkers van andere afdeling ten aanzien van kwaliteit
•    Beheer van instrumenten/apparatuur
•    Contacteren van leveranciers, controle-instrumenten over reparaties of mogelijke vervanging
•    Informeren teamleden binnen de afdeling kwaliteit over veiligheidsaangelegenheden en ontwikkelingen
•    Controleren op gebruik van PBM’s en corrigeren van teamleden bij ondeugdelijk gebruik
•    Continue verbeteren kwaliteitsaspecten
•    Zorg dragen voor een juiste voorbereiding en uitvoering van in- en externe audits
•    Ontwikkeling nieuwe testmethoden
•    Opstellen testprocedures en specificaties ten aanzien van nieuwe producten
•    Aanschaf en beheer van apparatuur binnen de kwaliteitsafdeling
•    Rapportages
•    Ontwikkeling medewerkers kwaliteit
•    Gebruik PBM’s

Profiel

•    Minimum technische opleiding niveau bachelor, aangevuld met analytische kwalificaties bijvoorbeeld op het gebied van Six Sigma (green belt) of Lean 
•    3-5 jaar ervaring in vergelijkbare functie bij voorkeur in een productieomgeving
•    Aantoonbare ervaring als leidinggevende
•    Kennis van certificeringssystemen en kwaliteitscontrolemethodieken
•    Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking
•    Kennis van MS Office
•    Beheersing van de Engelse en/of Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk