Back to job search

LCMP technician

 • Location:

  Puurs, Kingdom of Belgium

 • Contact:

  Morgane Tordeur

 • Job type:

  Contract

 • Contact phone:

  +32 15 85 80 39

 • Industry:

  Pharmaceutical

 • Contact email:

  morgane_tordeur@oxfordcorp.com

Voor één van onze klanten in Puurs, zijn wij momenteel op zoek naar een "LCMP Technician".

Functie Omschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van analyses op inkomende materialen, zijnde componenten.

De uit te voeren testen omvatten de fysische en functionele testen op inkomende materialen zijnde componenten.
De gebruikte technieken / type testen zijn ondermeer (niet limiterend) : color key en identificatie testen; dimensionele testen, oa gebruik makend van Quick Image·toestel, verschillende interne micrometers, schuifmaten, kracht schuifmaten; functionele test en (bv. lektest, drop rate test, ... ); assembleringstesten.
De type stalen of type dossiers zijn ondermeer (niet limiterend): routine stalen, AOA stalen,stabiliteits studies, in use studies, shelf-life studies, EU release dossiers (extra administratieve verwerking vereist).
Type systemen nodig voor de analyses en rapportering zijn ondermeer (niet limiterend):LIMS, Quick Image Software, Excel, PDOCS, afwijkingen systeem, ...

Verantwoordelijkheden

 • De Incoming Control Technician definieert en implementeert verbetervoorstellen in zijn/haar expertisedomein.
 • De Incoming Control Technician ziet er op toe dat zijn/haar werkplek ordelijk en net achtergelaten wordt. Hij/zij kent de geldende veiligheidsvoorschriften en leeft deze ten allen tijde na. Hij/zij zal onveilige situaties melden aan de verantwoordelijke personen.
 • De Incoming Control Technician neemt actief deel aan het werkoverleg en levert relevante input bij het opstellen/aanpassen van de planning. Hij/zij respecteert de gemaakte planningsafspraken en stelt zich flexibel op in het realiseren van de gestelde doelen voor het team.
 • De Incoming Control Technician neemt actief deel aan team meetings en werkoverleg. Hij/zij respecteert hierbij de gemaakte afspraken en informeert zijn/haar collega's/leidinggevende tijdig over problemen m.b.t. de algemene teamwerking, het praktisch werk, ....
 • De Incoming Control Technician beschikt over de nodige technische kennis m.b.t. de methoden en technieken waarvoor hij/zij getraind is. De Incoming Control Technician geeft training aan collega's.
 • Hij/zij staat open voor verandering en weet zijn/haar capaciteiten optimaal te benutten met als doel zich steeds verder te ontwikkelen in domeinen waarmee hij/zij minder vertrouwd is.
 • De Incoming Control Technician werkt zelfstandig, accuraat en nauwkeurig en volgt strikt de voorgeschreven analysemethodes. Hij/zij zal eventuele onjuistheden en onvolkomenheden identificeren en melden. Hierin draagt de Incoming Control Technician een grote verantwoordelijkheid aangezien het niet identificeren en/of melden van kwaliteitsissues op componenten of referentiestalen aanleiding kan geven tot rejects. Hij/zij handelt strikt volgens de kwaliteitsverklaring en streeft een right first time kwaliteit in zijn/haar werk na.
 • De Incoming Control Technician interpreteert de resultaten op een correcte manier en rapporteert deze volgens de voorgeschreven goede documentatie praktijken. Hij/zij is in staat om zelfstandig een afwijking op te stellen bij afwijkende resultaten.Lijst de belangrijkste functies in deze job met de te bereiken eindresultaten in dalende orde van belangrijkheid.

Profiel

 • Diploma: Niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring
 • Opleiding: Voor deze functie wordt de voorkeur gegeven aan personen met een biologische, technologische, scheikundige of farmaceutische vorming
 • Vereiste ervaring: Geen ervaringsvereisten omdat een grondige training in de functie wordt voorzien
 • Zelfstandig en probleemoplossend werken
 • Nauwkeurig en nauwgezet werken volgens GMP voorschriften en volgens werkinstructies
 • Talenkennis: Nederlands en (basis kennis) Engels
 • Kritische en kwaliteitsgerichte ingesteldheid
 • Basiskennis van Office Programma's (Word, Excel, Outlook)
 • Vaardigheden om specifieke software te leren gebruiken voor bepaalde taken (LIMS, specifieke besturingssoftware van toestellen, ... )
 • Zin voor teamwerk en organisatie

Arbeidsvoorwaarden

 • A balanced salary package based on your capabilities and experience.

Existing right to work in Europe required ( please read job spec in full before applying ).

​​​​​​​Vacancy number: 16821